patrimoine

Rechercher
743 resultats trouvés
[ Auteur(Desc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Wassende graade kaart van alle bekende zeekusten op den geheelen aardbodem, Johannes Van Keulen(1654-1715), and Claes Jansz Vooght(1638?-1696) , Volume 71, A Paris, p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe pascaert van Oost Indien verthoonende hen van C. de Bona Esperanca tot den het Landt van Eso geleyt op wassende graeden en van veel fouten verbetert, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte vande Caribes, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe wassende graade paskaart van t' Canaal : tuschen Engelandt en Vrankrÿk, nieuwelÿk op gestelt, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaert van't eylandt Ceylon, voorderen Taprobana, by de inwoonders gendemt Sankaun, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Wassende graade kaart van de Spaanse Zee, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van Westindien begrypende in zich de vaste kusten en eylanden, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaart van't Canaal, Engelandt, Schotlandt en Yrland : naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van't noordlyckste deel van Europa beginnende vande Canael tot aen Spitsbergen, en van Ysland tot aen Nova Zemla..., Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe wassende graade Paskaart van de geheele Middelandsche Zee, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Paskaart Van de Zee Kusten Van Gunea Van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Zeekaart van't derde Gedeelte van t' Canaal tusschen Engeland en Vrankryk, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Diocèse du Mans vulgo le Maine ubi olim Cenomani., Michael Van Lochom(1601-1647) , 1640?, [s.i.],, p.1 carte ;, (Sans date)
Peregrinatio Israelitarum per desertum in Terram promissam, Michael Van Lochom(1601-1647) , [S.l.], p.1 carte :, (Sans date)
S. Maria Magdalena de Pazzis, Völlinger , (0)
Neue Postkarte vom bayerischen Kreise nach der dietzische Postkarte von Deutschland, jedoch geographisch, bearbeitet, von Ioh. Mayr, Schriftstecher und Kupferdrucker in Regensburg., Johann Friedrich Von Mayr(1752-1809?) , Regensburg, p.1 carte ;, (1796)
Jésus ressuscite la fille de Jaïrus, Eduard Von Steinle, and Joseph Leudner , (0)

Pages