patrimoine

Rechercher
1268 resultats trouvés
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Carte
Nieuwe Zeekaart van't derde Gedeelte van t' Canaal tusschen Engeland en Vrankryk, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Zeekaart van't zweede Gedeelte van t' Canaal tusschen Engeland en Vrankryk, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Normandia ducatus., Willem Jansz Blaeu(1571-1638), and Joan Blaeu(1596-1673) , 1663?, [Amsterdam], p.1 carte ;, (Sans date)
Nouvelle Carte de la France, divisée en ses 40 gouvernemens généraux, y compris celui de l'Isle de Corse : Avec les principales routes du Royaume, Louis De La Tour(1756-1803) , Paris, p.1 carte :, (1782)
Nouvelle Carte de la Terre Sainte pour servir à l'intelligence de l'Ancien et du Nouveau Testament, , Lyon, p.1 carte ;, (1717)
Nova et integra Cae[n]oma[n]iae descriptio, vulgo le Mans., Maurice Bouguereau(15..-1596) , Caesaroduni Turonum, p.1 flle ;, (Sans date)
Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula, Jodocus Hondius(1563-1612) , 1630 ?, Paris, p.1 carte :, (Sans date)
Nova universi orbis descriptio, Jodocus Hondius(1563-1612), and Jean IV Leclerc(1560-1621?) , 1602?, [S.l.], p.1 flle ;, (Sans date)
Novissima totius terrarum orbis tabula, Johannes De Ram(1648?-1696?), and Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amstelodami, p.1 carte :, (Sans date)
Orbis Vetus, Rigobert Bonne(1727-1794) , Volume 5, [Paris], p.1 carte. :, (1781)
Orleanois, Perche, Le Mans, Anjou, Tourraine, Berry, Georges-Louis Le Rouge(1722-1790) , Volume 40, [Paris], p.1 carte :, (Sans date)
Palestina et Syria, Rigobert Bonne(1727-1794) , Volume 30, [S.l.], p.1 carte :, (1781)
Palestinae sive totius Terrae promissionis nova descriptio : cum privilegio, Gillis Coppens van Diest(1496-1572), Abraham Ortelius(1527-1598), and Tilemann Stella(1525-1589) , [Antwerpen], p.1 carte ;, (Sans date)
Pas Caarte van de bocht van Vranckryck, Biscaien en Galissen, tusschen Heyssant en C. de Finisterre, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaarte vande Noorder Zee custen van America : vande West-hoeck van Ysland doorde Straet Davis en Hudson, tot aen Terra Neuf, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaarte vande zee custen van Guinea, en Brasilia, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaert vande Zuydzee en een gedeelte van Brasil van Ilhas de Ladronos tot R. de la Plata, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaert van't eylandt Ceylon, voorderen Taprobana, by de inwoonders gendemt Sankaun, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van Westindien begrypende in zich de vaste kusten en eylanden, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte vande Caribes, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van't noordlyckste deel van Europa beginnende vande Canael tot aen Spitsbergen, en van Ysland tot aen Nova Zemla..., Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaart van't Canaal, Engelandt, Schotlandt en Yrland : naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaert waer in de graden der breedde over weder zyden vande middellyn wassende soo vergrooten, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaerte van de archipel an de eylanden daer omtrent gelegen, als Candia, Serigo en Rodus, tusschen Golfo de Lepanto Constantinopolen en C. Serdeni in Natolia, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Peregrinatio Israelitarum per desertum in Terram promissam, Michael Van Lochom(1601-1647) , [S.l.], p.1 carte :, (Sans date)

Pages