patrimoine

Rechercher
757 resultats trouvés
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Jésus ressuscite la fille de Jaïrus, Eduard Von Steinle, and Joseph Leudner , (0)
Neue Postkarte vom bayerischen Kreise nach der dietzische Postkarte von Deutschland, jedoch geographisch, bearbeitet, von Ioh. Mayr, Schriftstecher und Kupferdrucker in Regensburg., Johann Friedrich Von Mayr(1752-1809?) , Regensburg, p.1 carte ;, (1796)
S. Maria Magdalena de Pazzis, Völlinger , (0)
Diocèse du Mans vulgo le Maine ubi olim Cenomani., Michael Van Lochom(1601-1647) , 1640?, [s.i.],, p.1 carte ;, (Sans date)
Peregrinatio Israelitarum per desertum in Terram promissam, Michael Van Lochom(1601-1647) , [S.l.], p.1 carte :, (Sans date)
Pascaarte vande zee custen van Guinea, en Brasilia, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaert vande Zuydzee en een gedeelte van Brasil van Ilhas de Ladronos tot R. de la Plata, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaert van't eylandt Ceylon, voorderen Taprobana, by de inwoonders gendemt Sankaun, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Paskaart Van de Zee Kusten Van Gunea Van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte vande Caribes, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van Westindien begrypende in zich de vaste kusten en eylanden, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaert waer in de graden der breedde over weder zyden vande middellyn wassende soo vergrooten, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaerte van de archipel an de eylanden daer omtrent gelegen, als Candia, Serigo en Rodus, tusschen Golfo de Lepanto Constantinopolen en C. Serdeni in Natolia, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe wassende graade Paskaart van de geheele Middelandsche Zee, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pas Caarte van de bocht van Vranckryck, Biscaien en Galissen, tusschen Heyssant en C. de Finisterre, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe pascaert van Oost Indien verthoonende hen van C. de Bona Esperanca tot den het Landt van Eso geleyt op wassende graeden en van veel fouten verbetert, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Zeekaart van't derde Gedeelte van t' Canaal tusschen Engeland en Vrankryk, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Pascaerte van't noordlyckste deel van Europa beginnende vande Canael tot aen Spitsbergen, en van Ysland tot aen Nova Zemla..., Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Wassende graade kaart van alle bekende zeekusten op den geheelen aardbodem, Johannes Van Keulen(1654-1715), and Claes Jansz Vooght(1638?-1696) , Volume 71, A Paris, p.1 carte :, (Sans date)
Pascaarte vande Noorder Zee custen van America : vande West-hoeck van Ysland doorde Straet Davis en Hudson, tot aen Terra Neuf, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe paskaart van Texel tot aande Hoofden : begrijpende in zich de zee-kusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaenderen, als mede een gedeelte van de oost-kust van Engeland, Johannes Van Keulen(1654-1715), and Gerard Van Keulen(1678-1726) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Paskaart van't Canaal, Engelandt, Schotlandt en Yrland : naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen, Johannes Van Keulen(1654-1715) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Nieuwe Zeekaart van t' esrste gedeelte van t' Canaal tusschen Engeland en Vrankryk, Johannes Van Keulen(1654-1715), and Gerard Van Keulen(1678-1726) , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)
Wassende graade kaart van de Spaanse Zee, , Amsterdam (Aen de Nieuw-Brugh inde gecroo.de Loots-man), p.1 carte :, (Sans date)

Pages